Tým Gestalt Group

Mgr. Petra Švecová

Vystudovala jednooborovou psychologii FF MU Brno. Je absolventkou systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (IVGT Praha).  Aktuálně je na rodičovské dovolené a má soukromou praxi pro dospělé i děti. Má zkušenosti s individuální terapií dětí i dospělých, diagnostikou a prací s třídními kolektivy. Pracovala jako školní psycholožka na ZŠ a psycholog výchovného ústavu a SVP.  Ve volném čase ji baví sport (volejbal, plavání, lyže atd.), cestování, četba a kultura (kino,divadlo).


Mgr. Jiří Čermák

Vystudoval jednooborovou religionistiku na FF MU Brno a sociální práci na ÚSP Univerzity Hradec Králové. Absolvoval systematický výcvik v Gestalt terapii (IVGT Praha), má komplexní vzdělání v Gestalt terapii. Je členem České asociace pro psychoterapii (ČAP, z.s.). Od roku 2015 pracuje s dospělými klienty v rámci soukromé terapeutické praxe v Hradci Králové. Další informace o jeho práci naleznete na webu http://www.cermakjiri.cz. Ve volném čase je mimo jiné zahrádkářem a horolezcem.


MUDr. Radoslav Hnidka 

Vystudoval všeobecné lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je účastníkem akreditovaného systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii IVGT v Praze. Pracuje jako psychiatr v odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku. Kromě toho se věnuje individuální psychoterapeutické práci s dospělými, kterou pravidelně superviduje. Z předchozího zaměstnání mám zkušenosti s prací na psychoterapeutickém oddělení včetně skupinové psychoterapie. Svůj volný čas tráví poslechem všeliké hudby, pobytem v přírodě a prací v kůlně a na podzimku.


Mgr. Alice Vávrová 

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a je absolventkou prezenční části systematického výcviku v Gestalt terapii v Praze ( IVGT). Aktuálně je na rodičovské dovolené. Pracovala jako psycholog ve zdravotnictví v Oblastní nemocnici v Jičíně, kde se zaměřovala na individuální a skupinovou psychoterapeutickou práci s dospělými a dospívajícími, psychodiagnostiku a krizovou intervenci. Dále má vlastní terapeutickou praxi pro dospělé. Vzdělává se v rámci předatestační klinické přípravy. Ve volném čase se zajímá o kulturu, navštěvuje divadla, kina, čte, cestuje nebo cestování plánuje.


Mgr. et Mgr. Pavlína Junová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU a speciální pedagogiku na PedF MU v Brně. Je absolventkou prezenční části systematického výcviku v Gestalt terapii (IVGT Praha). Pracuje v centru pro rodinu Triangl v Praze, kde se věnuje individuální terapii dětí, dospívajících a dospělých a psychologickému poradenství. Dále se věnuje terapeutické práci s páry. Má ráda život v pohybu (sport, tanec aj.), zajímá se o hudbu a divadlo.