Seberozvojová skupina pro VŠ studenty a studentky 2017

Aktuálně připravujeme skupinu pro vysokoškolské studenty, která bude začínat v září 2017 na Fakultě zdravotnických studií, Univerzity Pardubice.

SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA PRO VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

Přijďte si zažít sebezkušenost, dozvědět se více o sobě, ochutnat skupinovou psychoterapii.

Stručný popis: Sebezkušenostní  skupina je určena pro studenty, kteří mají zájem zažít skupinovou práci a dynamiku, chtějí prohloubit a rozvinout vlastní sebereflexi a uvědomění sebe sama v kontextu skupiny i v širším poli.
Přínos skupiny: Pomocí cílených aktivit a skupinové dynamiky mají studenti možnost posunout se dále v osobním rozvoji.  Právě posílení vlastního uvědomění a osobní rozvoj je nedílnou součástí profesního rozvoje budoucího pracovníka v pomáhajících profesích. Ve skupině tedy mají studenti příležitost rozvinout své kompetence pro budoucí povolání.
Struktura: Celkově proběhne 8 setkání během podzimního semestru, jedno setkání potrvá 3 hodiny. Skupinu bude tvořit 10 – 14 studentů. Povedou ji dva terapeuti pracující v modalitě Gestalt terapie (Pavlína Junová, Jiří Čermák).

Termíny, místo: Setkání budou probíhat vždy ve středu v čase 17:00 – 20:00 na Fakultě zdravotnických studií UPCE.
1. skupina: 27. 9. 2017
2. skupina: 4. 10. 2017
3. skupina: 11. 10. 2017
4. skupina: 18. 10. 2017
5. skupina: 25. 10. 2017
6. skupina: 1. 11. 2017
7. skupina: 6. 12. 2017
8. skupina: 13. 12. 2017

Cena, způsob platby: Cena za jedno setkání je 200 Kč, celková cena: 1.600 Kč. Platba proběhne ve dvou fázích – první polovinu (tj. 800 Kč) uhradí účastník při prvním setkání, zbytek částky v druhé polovině kurzu. Je možné zaplatit rovnou celou částku. Celková cena (1.600 Kč) zůstává i v případě absencí na jednotlivých setkáních.
Způsob přihlašování: Hlaste se nejpozději do 20. 9. 2017 na email: info@gestaltgroup.cz. Do emailu krátce popište své očekávání od účasti ve skupině. V případě vyššího počtu zájemců bude bráno v úvahu datum odeslání přihlášky.

Náplň jednotlivých tematických skupin*:
1. Úvodní setkání (seznámení se skupinou, pravidla fungování, formulace očekávání)
2. Potřeby a sebepodpora (vlastní potřeby a jejich naplňování, posílení vnitřních zdrojů)
3. Nároky (očekávání od sebe a z okolí, výkon, práce se stresem)
4. Hranice, role a moc ve vztahu (osobní hranice, asertivita, reflexe rolí ve vztahu)
5. Prožívání, tělo, emoce (empatie, vnímání a prožívání těla, duševní hygiena)
6. Vztahy a rodina (blízké vztahy, vztahová síť, očekávání ve vztazích)
7. Vztahy a skupina (komunikace, navazování vztahů, vztahy ve skupině)
8. Závěrečné setkání (ukončování, skupinová reflexe, zpětné vazby, doporučení)

*Obsah setkání může být případně měněn s ohledem na aktuální potřeby skupiny.