Skupiny

Další 5. běh skupiny plánujeme od září roku 2024. Vítáme nové zájemce…

Terapeutická skupina

“Přijďte si zažít sebezkušenost a dozvědět se více o sobě.” 

Cíle skupiny: 

 • Rozvoj komunikačních dovedností, poznání svých silných a slabých stránek.
 • Upevnění schopnosti fungovat ve vztazích, což může prospět vztahům osobním i pracovním.
 • Osobní růst a rozvoj díky zpětným vazbám od ostatních.
 • Porozumět lépe svým emocím, potřebám a vzorcům svého chování.
 • Možnost pracovat v bezpečném terapeutickém prostoru na tématech z osobního či
 • pracovního života. 

Cílová skupina: 

 • Lidé starší 21 let, kteří mají zájem lépe porozumět sami sobě, kontinuálně na sobě pracovat nebo uskutečnit ve svém životě nějakou změnu.

Formát skupiny: 

 • Uzavřená skupina 8-10 účastníků.
 • Setkání jednou za 14 dní (středa v čase 18:00-20:00). 
 • Plánován je cyklus deseti setkání.

Terapeuté:

 • Mgr. Pavlína Junová a Mgr. Jiří Čermák.

Místo a cena:

 • Skupina se bude setkávat v Hradci Králové. Cena za jedno dvouhodinové setkání je 700,- Kč. Celková cena za cyklus deseti setkání (7000,- Kč) bude splatná najednou. 

Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese info@gestaltgroup.cz. Pro účast ve skupině bude rozhodující pořadí zájemců.